A földrajzi helyek mellett egyre fontosabb szerephez jutnak a térbeli áramlások. Manuel Castells azt állítja, hogy a történetileg kialakult földrajzi szemlélet, azaz „a helyek a térben vagy a helyek tere” (space of place) helyett a valós folyamatok az „áramlások a térben vagy az áramlások tere” (space of flows) szemléletét indokolják. A nemzetközi gazdaság globális változása ugyanakkor egyenlőtlen, azaz a földrajzi differenciáció sokkal meghatározóbb, mint valaha. Egy komplex térszerkezeti struktúra van kialakulóban, amelyet Dicken „az állandó változás állapotában lévő egyenlőtlenségek mozaikjának” nevez. A globális gazdaság így sokkal inkább multipoláris rendszernek te kinthető. A tér újrafelfedezése nemzetállami szintek mellett a nemzetközi integrációk és a nemzeti szintek alatti térségi szintek (regionális és lokális gazdaság) szerepe is egyre fontosabbá válik.