A dinamikus térképek kora – a geofúziós térképek jelentősége A térképek egyre fontosabb szerepet töltenek be mindennapi életünkben és készítésük új tartalmi változásokat is magával hoz. Új térképekre van szükségünk, új morfológiai szimbólumokkal és új kartográfiai látásmóddal. Új tartalmat nyernek az okosvárosok, a hálózati városok, amelyeket digitális virtualitás kapcsol össze, ugyanúgy, ahogy a regionális nemzetközösségeknél is új típusú kapcsolati mechanizmusok jönnek létre. Új típusú kapcsolati mechanizmusok jönnek létre az USA, Kína és Oroszország között is. Új típusú világrendszer-szerveződések jönnek létre, és a nagy földrajzi felfedezések által kialakult térképek a 21. században már digitális navigációt eredményeznek, így megalkotva a digitális és virtuális geopolitikát is. Ahogy a 20. század második felében a hagyományos térfelfogás (deterritorializáció) megváltozott. Világunk egyre jobban zsugorodik (globális világfalu), ugyanakkor egyre tágul is. A 21. században a földrajzi térszemléletű geopolitika jelentősége ismét visszahelyeződött a méltó helyére, és egyes döntések vonatkozásban kiemelten fontos a földrajzi komponensesek szerepe. Az új világrend egyszerre hálózati, globális és információs, ugyanúgy, ahogy az új típusú térképek is egyszerre globálisak, egyszerre szólnak a hálózatokról és az információról.