Juan Perez Ventura abból indul ki, hogy a központ és periféria elhelyezkedéseknél a globális városok jelentősége kiemelkedő. „A mai világban a globalizáció valójában nem is globális folyamat, a világ polarizálódik, és ez a polarizáció, amelyet hagyományosan eddig északi és déli dinamikának neveztek (az észak volt a központ, szemben a déli periférián fejlődő, elmaradott országokkal) az idő múlásával jelentősen megváltozott, mivel a korábbi periféria országai az 1990-es évek óta nagyon gyors átalakuláson mennek keresztül, és ezeket a feltörekvő gazdaságokat már nem lehet perifériának tekinteni.” Térképen ábrázolva, Mackinder „üres zónájából” kiindulva meghatározza az északi, elsősorban az Atlanti-korszak gazdasági erőközpontjait és a sávtól délre lévő új világrend gyorsan növekvő gazdaságait és globális központjait.