A geofúzió a „hálózatok geopolitikája/geoökonómiája, ami a geopolitika/ geoökonómia új hálózata is egyben”. Az általam használt és bevezetett kifejezés a „geofúzió” a világ komplex jelenségeinek térbeli összefüggéseit vizsgálja. Elmélet és módszertan egyszerre, modell, melynek segítségével a csomópontokban rendeződött hálózati világ értelmezésére irányul, és az egymásra épülő térségi szinteken zajló földrajzi, társadalmi, gazdasági és politikai folyamatok kapcsolatát vizsgálja. A geofúzió az új globális világrend feltérképezésének alapvető eszköze is egyben, és a hálózatokban globalizálódott világ értelmezéséhez nyújt segítséget, a geofúziós térképek segítségével. A geofúzió mint módszer a csomópontokba rendeződő és a geoökonómiai funkcionális összekapcsolódást ábrázoló különféle hálózati térképek (légi, szárazföldi, vízi, informatikai összekapcsoltsági funkcionális hálózatok intenzitása, társadalmi, gazdasági potenciálja) szintézise révén körvonalazhatók, feltérképezhetők világunk gazdasági erőközpontjai, kaputérségei annak érdekében, hogy egy ország külgazdaságát a folyamatosan változó geopolitikai, geostratégiai trendek megismerésével és figyelembevételével lehessen tervezni. A földrajzból kiindulva, összekapcsolja a különböző tudományterületeket (közgazdaságtan, geopolitika, geoökonómia, hálózatelemzés, nemzetközi kapcsolatok, világgazdaságtan) és mint új szintézis, a globális trendeket hivatott tükrözni új típusú (ún. geofúziós térképek) segítségével. Új eredményt hoz létre a földrajzban a gazdaságpolitika, a technológia a design és vizualizáció egyszerre történő használatával. A geofúziós térképek alkalmazásával a földrajzi tényezőkre épülve meghatározhatjuk a geopolitikai struktúrákat, és a többközpontú világgazdaság legfontosabb erőközpontjait is kijelölhetjük. A geofúziós módszerrel elért eredmények azt mutatják, hogy geopolitikailag és geoökonómiailag a többközpontú világrendben nemcsak az országok számítanak, hanem a térségek, a gazdasági erőközpontok, globális csomópontok és globális városok, amelyek az összekapcsoltság által új értelmet nyernek, és nagyobb jelentőséggel bírnak. A geofúzió módszere alkalmas a hálózatokban globalizálódott világ értelmezéséhez, amelyhez az „iránytűt” a geofúziós elemzés útján előállított „geofúziós” geográfiai térképek jelentik.