A JLL Business of Cities kutatóközpont több mint 300 globális szintű adatot gyűjtött össze, amelyek elsősorban a pénzügyi és üzleti aktivitásra, beruházási profilokra, az infrastruktúrára, életminőségre, innovációs tevékenységekre, kormányzásra és demográfiai viszonyokra vonatkoznak. A városok méretének, az egy főre jutó GDP-nek, a város ipari struktúrájának vizsgálata is lényeges vizsgálati szempont. A kutatás eredményeként 4 fő városcsoportot, azon belül összesen 10 alcsoportot azonosítottak, amelyeknek sok közös tulajdonsága van, és több közös kihívással néznek szembe, valamint több szempontból hasonló fejlődési utat járnak be. Az alapított világvárosok az első, az új világvárosok a második, a felemelkedő városok a harmadik, a „hibridek” és a „növekedő városi motorok” csoport a negyedik megnevezett fő csoport.