GEOFUSION 2.0 – TOWARDS A LONG-TERM SUSTAINABLE EURASIAN GROWTH címmel, megjelent Csizmadia Norbert geográfus, geopolitikai és geoökonómiai szakértő könyve. A kötet a Geofúzió: A földrajz szerepe a 21. századi gazdasági és geopolitikai világrendben című mű angol nyelvű változata. Emellett kínai nyelven is elérhetővé vált az olvasók számára a kötet.

Csizmadia Norbert a földrajzi és a gazdasági összefüggések feltárásával értelmezi a 21. század globális gazdasági és geopolitikai folyamatait. Kutatási eredményeit 100 új figyelemfelkeltő térképpel és ábrával is alátámasztja.

Abból indul ki, hogy a 21. század nemzetközi vizsonyai a korábbinál is összetettebbé, sokrétűbbé váltak.

A globalizáció pedig új fázisába lépett: a technológia, a tudás korszakába. A 2016-ban megjelent Geopillanat című könyve folytatásaként most a geofúzió módszerével vizsgálja az új geopolitikai korszak mozgatórugóit, erőközpontjait, eredményeit, jövőképét, stratégiáit. Mint hangsúlyozza, a 20. századi geopolitikai folyamatok a geoökonómia színterére helyeződnek át, a területszerzés helyett immár a piacokért folyik a verseny.

Előző angol nyelvű könyve a „Geofusion – The Power of Geography and Mapping of the 21st Century” címmel a brit LID Publishing, és a szingapúri World Scientific Publishing is megjelentette, és olyan gondolkodók írtak ajánlót a könyvhöz, mint Barabási Albert László, George Friedman, a Szingapúrban élő vezető geostratégiai gondolkodó Parag Khanna, valamint Simon Anholt, és Abishur Prakash – Az új geopolitika című könyv szerzője. A Geofusion 2.0 könyv a korábbi könyv folytatásának is tekinthető.

Az általa bevezetett fogalom, a geofúzió a világ komplex jelenségeinek térbeli összefüggéseire utal. A geofúzió emellett egy vizsgálati módszert is jelent a csomópontokba szerveződő és funkcionális összekapcsolódásokat ábrázoló hálózati térképek szintéziseként.

Ez teszi lehetővé, hogy körvonalazhatók és szemléletesen megjeleníthetők legyenek világunk új gazdasági és geopolitikai erőközpontjai. A geofúzió a hálózatok geopolitikája, és egyben a geopolitika hálózata egyéb tudományokkal alkotott niche területeinek feltárása, a földrajz fúziója a közgazdaságtannal, a társadalomföldrajzzal, a hálózatkutatással és a természettudományokkal.

A könyv négy elkülönülő fejezet keretében tárgyalja:

  • a földrajz és a geopolitika kapcsolatrendszerét, kitérve a geopolitikai gondolkodás fejlődésére, valamint a geoökonómiai gondolkodás mibenlétére;
  • a geopolitikai tényezőket és struktúrákat; azaz hogyan határozzuk meg a 21. század geopolitikai erőtereit és szereplőit;
  • a 21. századi többközpontú gazdasági és geopolitikai világrendet, ezen belül pedig részletesen kifejti, miért tekinthető a geoökonómia korszaka egyúttal a technológia, a városhálózatok és a hosszú távú, fenntartható növekedésre építő Eurázsia korszakának; valamint
  • összefoglalásként a geofúziók korát.

Epilógusként pedig arról is elemzést kap az olvasó, hogy a fenti aspektusok tekintetében hogyan változtatta meg a COVID-19 járvány a világot

A Geofusion 2.0 című kötet angol, kínai és magyar nyelven megvásárolható a PABooks könyvesboltjában, a Bölcs Várban, valamint webáruházában, a www.pallasathenekiado.hu oldalon.